قوانین استرداد

تا ساعت 12ظهر روز قبل از حركت 90%بهاي بليت عودت مي‌شود؛

از ساعت 12ظهر روز قبل از حركت تا 3ساعت مانده به حركت 70%بهاي بليت به شما عودت داده مي‌شود؛

از 3ساعت مانده به حركت تا لحظه حركت قطار 50%بهاي بليت به شما عودت داده مي‌شود؛

پس از حركت قطار امكان استرداد وجود ندارد و بليت شما سوخت خواهد شد.

هزینه بانکی در زمان ورود شماره کارت در صفحه بانکی محاسبه و به کاربر اعلام میگردد

شماره موبایل باید با شماره موبایلی که هنگام خرید وارد شده است مطابقت داشته باشد

در صورتی که بلیت شما در چند سالن گوناگون است فقط کافیست یکی از شماره سالن ها را وارد کنید

* در صورتی که سریال بلیت با شماره موبایل مسافر همخوانی داشته باشد کد استرداد برای شما ارسال می شود.

توجه داشته باشید شماره کارتی که قصد واریز وجه را به آن دارید باید به نام یکی از مسافران باشد.